Ottoway Theatrical Ensemble Presents


Fr. Marian Szablewski CR

Drodzy Przyjaciele!

Celem rozpowszechniania działalności Zespołu Teatralnego Ottoway w Południowej Australii, podaję poniżej adresy elektroniczne do filmów teatru na YouTube w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej. Uprzejmie proszę o udostępnienie tych adresów swoim przyjaciołom.

Dear Friends,

To promote the Ottoway Theatrical Ensemble in South Australia, I present these links to YouTube films from the theatre company. There are versions in Polish, English and German. Please, feel free to share the links among your friends.

THE MESSIAH HAS COME, SZABLEWSKI

THE RESURRECTION

MYSTERIUM CHRISTI

KAHLENBERG (PL)

KAHLENBERG (ENG)

KAHLENBERG (GER)

VICTORIA (PL, ENG)

SOCRATES, ENGLISH VERSION WITH SUBTITLES, SZABLEWSKI

SOKRATES, POLISH VERSION, SZABLEWSKI

FROM DESPAIR TO HOPE, THE LIFE OF BOGDAN JAŃSKI , POLISH NARRATION, SZABLEWSKI

FROM DESPAIR TO HOPE, THE LIFE OF BOGDAN JAŃSKI, GERMAN NARRATION, SZABLEWSKI